O Hrvatskoj i poslovanju u njoj - Dorina Lista

Hrvatska ima bruto nacionalni dohodak od preko 60 bilijuna američkih dolara.